Ydelser

Behandling

Muskelspændinger er en komplicerende og medvirkende faktor ved mange skader og smertetilstande. Muskelspændinger opstår primært som følge af overbelastning og forkert brug eller misbrug af musklerne ved sport, arbejde eller i dagligdagen. Muskelspændinger kan opstå ved forkerte kropsholdninger eller på grund af ubalance i kroppen, som f.eks. ved forskellig benlængde. Kroniske psykiske tilstande, visse organlidelser og betændelsestilstande kan også foranledige muskelspændinger. Ved behandlingen anvendes den neuromuskulære trykteknik. Behandlingen udføres på stramt støttevæv og muskelspændinger på kroppen, og suppleres samtidig med behandling af kendte trigger points. Der anvendes sjældent egentlig zoneterapi på fødderne.

Teorien bag den neuromuskulære tryktekning er, at tryk og manipulation på stramt støttevæv og spændte muskler frigiver anti-betændelses stoffer. Når disse stoffer er til stede i blodet lindres betændelsestilstande og støttevævet opblødes. Derved afslappes det anspændte område og blodforsyning og nervefunktion bedres, mens tilbageholdte affaldsstoffer ledes bort.

Ved behandlingen frigives endorfiner, kroppens naturlige smertelindrende morfin. Behandlingen tilpasses lidelsens art, og der bruges el-akupunktur ved visse lidelser.

En behandling varer ca. 35 min. Antallet af påkrævede behandlinger varierer med lidelsens art, men hvis der ikke opleves effekt efter indledende behandlinger fortsættes ikke unødigt.

Mange lidelser er forbundet med manglende vedligeholdelse af kroppen i form af korrekt træning og sund levevis. Alle opfordres til og vejledes i træning. Behandlingsresultatet er afhængigt af at vejledninger følges.

OBS! Det anbefales at drikke rigeligt med væske, og at holde sig igang 5-10 min. efter en behandling!

Træning

Der gives vejledning i holdningskorrigerende træningsformer. Udført rigtigt og regelmæssigt kan denne type træning forebygge og afhjælpe fejlstillinger og muskelspændinger/skader. Træningen tilpasses den enkelte.

Ved ønske om egentlige træningsforløb kan klinikken kontaktes.

Foredrag og undervisning

Foredrag og undervisning efter aftale.

Ved ønske om længerevarende eller individuelle uddannelsesforløb kan klinikken kontaktes.